3 Ocak 2012 Salı

Kripto Anarşist ManifestoBir hayalet; kripto anarşizmin hayaleti dadandı modern dünyaya.


Bilgisayar teknolojisi bireylere ve gruplara, birbirleriyle tam anlamıyla otonom bir biçimde iletişim ve etkileşim kurma becerisi sağlamanın eşiğinde. İki kişi, birbirinin gerçek ismini ya da yasal kimliğini hiç bilmeksizin mesaj alışverişi yapabilir, iş yapabilir ve elektronik sözleşmeler imzalayabilir. Ağlar üzerinden gerçekleştirilen etkileşimler, şifreli paketlerin kapsamlı bir şekilde yeniden yönlendirilmesi ve tüm tahrifatlara karşı neredeyse kusursuz bir güvenceyle kriptografik protokoller uygulayan tahrif edilemez kutular sayesinde izlenemez olacak. İtibar, günümüzün kredi puanlarından da çok müzakerelerdeki en önemli öğe olacak. Bu gelişmeler hükümet düzenlemelerinin yapısını, ekonomik işlemleri vergilendirme ve yönetme ve bilgiyi gizli tutma gücünü tamamıyla değiştirecek; hatta güven ve itibarın doğasını dahi değiştirecek.

Bu devrim için -ki bu kesinlikle sosyal ve ekonomik bir devrim olacak- gerekli teknoloji son on yılda teoride vardı. Yöntemler genel erişime açık anahtarla şifreleme, sıfır bilgiye dayalı etkileşimli ispat sistemleri ile çeşitli etkileşim, kimlik doğrulama ve denetim yazılımı protokollerine dayanıyor. Şimdiye değin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından yakından izlenen Avrupa ve Amerika’daki akademik konferanslara odaklanılmıştı. Ancak yakın zamanda bilgisayar ağları ve kişisel bilgisayarlar, fikirleri pratikte gerçekleştirilebilir kılmaya yeterli hıza ulaştı. Ve önümüzdeki on yıl, fikirleri ekonomik olarak makul ve temelde durdurulamaz kılmak için gerekli ilave hızı da beraberinde getirecek. Şu anda gelişmekte olan hızı yüksek ağlar, ISDN, tahrif edilemez kutular, akıllı kartlar, uydular, Ku bandı vericileri, multi-MIPS kişisel bilgisayarlar ve şifreleme çipleri kolaylaştırıcı teknolojilerin bazıları olacak.

Elbette Devlet teknolojinin uyuşturucu satıcıları ve vergi kaçakçıları tarafından kullanımı ve toplumsal parçalanma korkuları gibi ulusal güvenlik endişelerinden dem vurarak bu teknolojinin yayılmasını yavaşlatmaya ya da durdurmaya çalışacak. Bu endişelerin çoğu geçerli; kripto anarşi ulusal sırların, yasadışı ve çalıntı malların ticaretini olanaklı kılacak. Otonom bir bilgisayar destekli piyasa, nefret uyandıran suikast ve gasp piyasaları bile yaratacak. Çeşitli suç unsurları ve yabancı unsurlar CryptoNet’in aktif kullanıcıları olacak. Ama bu kripto anarşinin yayılmasını engellemeyecek.

Tıpkı baskı teknolojisinin ortaçağ loncalarının iktidarını ve toplumsal iktidar yapısını değiştirmesi ve azaltması gibi, kriptolojik yöntemler de kurumların ve ekonomik işlemlerdeki devlet müdahalesinin yapısını köklü olarak değiştirecek. Yükselen bilişim piyasalarıyla beraber, kripto anarşi sözcüklere ve resimlere aktarılabilecek tüm malzemeler için likit bir piyasa yaratacak. Ve tıpkı dikenli tel gibi önemsiz görünen bir icadın ABD batı sınırında bulunan büyük çiftliklerdeki çitlerin kalkmasını olanaklı kılması, dolayısıyla buradaki mera ve mülkiyet hakkı kavramlarını sonsuza dek değiştirmesi gibi, matematiğin sır dolu bir dalının geliştirdiği bu önemsiz görünen keşif de fikri mülkiyetin etrafındaki dikenli telleri söken tel makası olacak.Kalk, dikenli telli çitlerinden başka kaybedecek bir şeyin yok!Timothy C. May

Çeviren: Nilay Kacar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder